Μέλι

Έχουμε καταφέρει να ανακαλύψουμε όλα τα σημεία του νησιού για τις μετακινήσεις των κυψελών μας  για να επιτευχθεί η συλλογή των μελιών μας. Ξεκινώντας νωρίς την άνοιξη κλείνουμε τη παραγώγη μας νωρίς τον χειμώνα. Στη Κρήτη υπάρχει αφθονία αυτόχθονων αλλα και ενδημικών φυτών που μας επιτρέπει να έχουμε μοναδικές γεύσεις στις ποικιλίες μελιών.
Scroll to Top